Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie
Strona główna  >> Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2015-12-21  Zmiana treści dokumentu skrytka ESP 
Krzyżanowska Agnieszka - Specjalista ds. finansowo-kadrowych  Krzych Janusz  2015-04-02  Zmiana treści dokumentu 
Lis Halina - Główny Księgowy  Krzych Janusz  2015-04-02  Zmiana treści dokumentu 
Krzych Janusz - Kierownik Dzialu Administracyjnego  Krzych Janusz  2015-04-02  Zmiana treści dokumentu 
Tokarska Katarzyna - Pracownik Socjalny  Krzych Janusz  2015-04-02  Zmiana treści dokumentu 
Lidia Goguł-Zastępca Dyrektora Centrum Administracyjnego  Krzych Janusz  2015-04-02  Zmiana treści dokumentu 
Dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2013-10-15  Zmiana treści dokumentu 
Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2013-06-10  Zmiana treści dokumentu 
Dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2013-06-10  Zmiana treści dokumentu 
Dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2013-06-10  Zmiana treści dokumentu 
Dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2013-06-10  Zmiana treści dokumentu 
Lidia Goguł-Zastępca Dyrektora Centrum Administracyjnego  Krzych Janusz  2013-06-10  Zmiana treści dokumentu 
Lidia Goguł-Zastępca Dyrektora Centrum Administracyjnego  Krzych Janusz  2013-06-10  Zmiana treści dokumentu 
Lidia Goguł-Zastępca Dyrektora Centrum Administracyjnego  Krzych Janusz  2013-06-10  Utworzenie dokumentu 
Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2013-01-10  Zmiana treści dokumentu: zmiana nazwy dokumentu na podstawie uchwały nr 607/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. 
Dyrektor Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2012-06-22  Zmiana treści dokumentu 
Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie (dawny Dom Dziecka nr 2 w Lublinie przy ul. Narutowicza 32)  Krzych Janusz  2012-03-26  Zmiana treści dokumentu 
Dyrektor Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  Krzych Janusz  2012-03-26  Zmiana treści dokumentu 
Krzych Janusz - Kierownik Dzialu Administracyjnego  Krzych Janusz  2012-03-26  Zmiana treści dokumentu 
Polkowski Piotr - Dyrektor Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2011-08-31  Zmiana treści dokumentu: korekta siedziby; na podstawie emaila od p. P. Polkowskiego z DD z dnia 26.07.2011 
2 3 »
Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie